Vyučování: 1.pololetí      1.9.2016 – 31.1.2017

2.pololetí      končí  30.6.2017

 

Prázdniny:  podzimní        26. – 27.10.2016

vánoční           23.12. –  2.1.2017

pololetní          3.2.2017

jarní                 13.2.- 19.2.2017

velikonoční     13.-14.4.2017

 

Třídní schůzky:       5.9.        16,30 hod. třídní schůzka rodičů žáků 1.ročníku

10.11.    pohovory

8.12.      třídní schůzka rodičů žáků 9.ročníku,resp.5.r. (víceletá gymn.)

11.5.      pohovory

+ dle potřeby (př. škola v přírodě, Velká Británie)

 

Zápis do 1. třídy:    19.1.17   14 – 17 hod

 

Výše úplaty

Pro školní rok 2016/2017 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 244

Snížení úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

 kterému je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně (pobírání rodičovského příspěvku, příspěvku při péči o blízkou osobu, viz § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), ve výši 2/3 stanovené výše úplaty,

snížená úplata je stanovena na částku 163 Kč,

Informace pro rodiče pro školní rok 2016 – 2017:

1.třída:  budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.J.Mühlfeitová)

2.třída:  budova školy Středokluky (třídní učitel Bc.M.Libecajt)

3.třída:  budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.Iva Farová)

4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitelka I.Houbová)

5.třída: budova školy Středokluky (třídní učitel Mgr.E.Červený)

Začátek vyučování je v 7,45 h. dne 1.9.2016  všichni ve Středoklukách. 1.,2. a 5,.tř. nad OÚ, 4.tř. ve ŠD a 3.tř. v hlavní budově – vyučování skončí po 1.vyučovací hodině, ŠD začíná od 2.9.2016

 

7.6.     pražské památky, knihovna Kladno, kovářská dílna Kytín (2.stupeň)

8.6.     hon za pokladem (ŠD)

15.6.   ZOO (3.,4.tř.)

15.6., 22.6.   2.,6.tř. spolupráce s HZS Kladno

17.6.    Fotograf (1.,2.stupeň)

21.6.    Letiště Václava Havla (4.,5.tř.)

23.6.    poslední lekce plavání

28.6.    sběr papíru

30.6.    ukončení školního roku ve třídách (cca do 8,30 hod.), 3.,4.tř. je ve Středoklukách – v hlavní budově a školní družině, školní družina funguje do 12,30 hod.

V pátek 1. 4. 2016 děti druhé, třetí a čtvrté třídy prožily „Noc s Andersenem“ v hlavní budově školy. Od 18 hod.byl pro žáky byl připraven program i občerstvení.  4. třída seznámila ostatní s osobností H. Ch. Andersena, třeťáci přečetli úryvek z jeho knížky Pohádky a našli i jméno ilustrátora Jiřího Trnky. Druháci malovali postavičky z pohádek. Nebylo těžké uhodnout podle obrázku, o kterou pohádku jde.

Následovala příprava a předvedení loutkové představení , předčítání knížek od H. Ch. Andersena.  Využily se čtečky i oblíbené papírové knihy. Před usnutím si děti poslechly pohádku z audioknihy Malá mořská víla.  Spát se šlo později než doma, ale nikomu to příliš nevadilo.

V sobotu ráno všichni opouštěli školu spokojeni. Děti byly pochválené,  opravdu byly hodné.

 

http://www.stredokluky.cz/andersen/

Podle čísel:

1   –  přijat/a                                               16 –  přijat/a

6   –  přijat/a                                               18 –  přijat/a

7   –  přijat/a                                               20 – přijat/a

9   –  přijat/a                                               21 –  přijat/a

10 –  přijat/a                                               22 – přijat/a

11 –  přijat/a                                                29 – přijat/a

13 –  přijat/a                                                31 – přijat/a