24.5.  Projekt Letiště v hlavní budově (4.,5.tř.)

25.5.  Pražské památky (9.tř.), Botanická zahrada (6.tř.)

26.5.  ZOO Paha (7.tř.,Mtš)

3.6.     Projektový den (2.stupeň)

17.6.    Fotograf (1.,2.stupeň)

V pátek 1. 4. 2016 děti druhé, třetí a čtvrté třídy prožily „Noc s Andersenem“ v hlavní budově školy. Od 18 hod.byl pro žáky byl připraven program i občerstvení.  4. třída seznámila ostatní s osobností H. Ch. Andersena, třeťáci přečetli úryvek z jeho knížky Pohádky a našli i jméno ilustrátora Jiřího Trnky. Druháci malovali postavičky z pohádek. Nebylo těžké uhodnout podle obrázku, o kterou pohádku jde.

Následovala příprava a předvedení loutkové představení , předčítání knížek od H. Ch. Andersena.  Využily se čtečky i oblíbené papírové knihy. Před usnutím si děti poslechly pohádku z audioknihy Malá mořská víla.  Spát se šlo později než doma, ale nikomu to příliš nevadilo.

V sobotu ráno všichni opouštěli školu spokojeni. Děti byly pochválené,  opravdu byly hodné.

 

http://www.stredokluky.cz/andersen/

Podle čísel:

1   –  přijat/a                                               16 –  přijat/a

6   –  přijat/a                                               18 –  přijat/a

7   –  přijat/a                                               20 – přijat/a

9   –  přijat/a                                               21 –  přijat/a

10 –  přijat/a                                               22 – přijat/a

11 –  přijat/a                                                29 – přijat/a

13 –  přijat/a                                                31 – přijat/a

 

 

Na fotky ze zdařilé vernisáže se můžete podívat na této adrese:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.965820673508122.1073742011.341203729303156&type=3

stredokluky pozvanka4-page-001

(Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha – západ)

Kritéria, podle kterých budou do mateřské školy ve Středoklukách., zřizované obcí Středokluky, přijímány děti k pravidelné docházce od školního roku 2016- 2017:

  1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  2. děti, které mají trvalý pobyt ke dni zápisu v obci Středokluky (přednost má starší dítě před   mladším)
  3. děti dle dosaženého věku (přednost má starší dítě před mladším)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí (1- 3).

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.