Den, kdy zůstávají dveře naší školy otevřené, aby rodiče našich žáků, a nejen oni, měli příležitost prohlédnout si školní prostory druhého stupně, učební pomůcky nebo hovořit s učiteli a vedením školy, se bude konat ve čtvrtek 24.května 2018 od 15:00-17:30. Jste srdečně zváni.

Dnes za námi přijeli pánové z ostrahy letiště se svými čtyřnohými svěřenci a kamarády – belgickými a německými ovčáky. Bylo to poučné, zajímavé a děti i vyučující to moc bavilo. Viděli jsme ukázky cvičení poslušnosti, i různých akcí – střelby, zadržení pachatelů, práce psů při krádeži auta a jiné. Na závěr došlo i k focení a hlazení štěňátka. Děkujeme panu Martinu Kropáčkovi – instruktoru služební kynologie a jeho týmu.

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili školy v přírodě ve Skryjích u Rakovníka. Pobyt nám všem rychle utekl a i počasí nám přálo. Užili jsme si nejen krásnou přírodu, ale i spoustu zábavy a navštívili jsme velmi zajímavá místa v okolí (Skryjský luh, Skryjská jezírka, Muzeum J. Barranda, Lesní správu a naučnou stezku na Křivoklátě). Velký úspěch měla večerní bojovka.
Smutné i poučné bylo vyprávění místní obyvatelky paní Zímové o osudu židovských žen, které vysazovaly v místních lesích stromy. K jejich památníku jsme odpoledne položili květiny.
Všem se nám ve Skryjích velmi líbilo a za rok se tam opět vrátíme.

Za žáky 3. a 4. ročníku
Iva Farová a Irena Houbová

V hodinách angličtiny žáci 9.třídy probírali pražské památky. Nešlo jinak, než se na ně podívat. To, co jsme probrali anglicky, navštívili jsme osobně. Rozdělili jsme si místa a budovy a každý nás s tím svým objektem krátce seznámil. Při první vycházce nám přálo i počasí, včera to hodně pokazil déšť. Přesto obě návštěvy Prahy splnily svůj význam. Žáci by se osvědčili i jako průvodci Prahou.

Dne 11.5.2018 se žáci 8. a 9. třídy účastnili besedy ve Správě úložišť radioaktivních odpadů. Byli seznámeni s aktuální problematikou, která se týká bezpečného nakládání s radioaktivními odpady v ČR. Dozvěděli se, jakými způsoby je v ČR nakládáno s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem i s požadavky, které jsou kladeny na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí. Žáci se seznámili s aktuálními údaji o hlubinných úložištích, jejich kapacitou a problematikou výstavby úložiště nového.

Po přednášce jsme se přesunuli na Výstaviště v Holešovicích, kde probíhal 24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy 2018. Zde měli žáci možnost projít a prohlédnout si různé literární žánry prezentované jednotlivými nakladatelstvími. Rovněž měli možnost vyzkoušet si různé netradiční soutěže a hry nebo hlavolamy.

2.5. třídní schůzka od 17 hod.- 3.,4.tř.
4.5. vycházka Prahou 1.část 9.tř.
7.5. ředitelské volno
9.5.-14.5. škola v přírodě (3.,4.tř.)
11.5. 8.+ 9.tř. Úložiště jaderného odpadu + Svět knihy
15.5. 1.,2.tř. Techmanie Plzeň
16.5. 8.tř. – kovárna Kytín
16.5. vycházka Prahou 2.část 9.tř.
17.5. 1.,2.,5.tř.15,30 – 17hod.pohovory,2.st.od 16 – 18 hod.pohovory
21.5. fotograf – 8,10 Kněževes, pak Středokluky
22.5. hřiště 9 hod. – výcvik psů, 3.tř. ve Středoklukách
24.5. Den otevřených dveří na 2.stupni – „Odpolední škola hrou“
28.5. 4.,5.tř. Letiště – Voda (4.tř. ve Středoklukách)
30.5. Zdravotníci cz. – 4.tř. + 2.stupeň (4.tř. ve Středoklukách)