Pondělí 25.6.
Polévka: hovězí vývar, játrové knedlíčky, zelenina1,3,7,9
Hl.jídlo : bavorské vdolky 1,3,7,
Doplněk: ovoce

Úterý 26.6.
Polévka: rajská s rýží 1,7
Hl.jídlo : pečené kuřecí stehno (bez kosti), rýže
Doplněk: kompot

Středa 27.6.
Polévka: fazolová 1
Hl. jídlo: zeleninové rizoto, sýr 7,9
Doplněk: červená řepa

Čtvrtek 28.6.
Polévka: květáková 7
Hl. jídlo: smažený kuřecí řízek, brambor, okurka 1,3,7
Doplněk: ovoce

Pátek 29.6.
Polévka: cibulová 1,7
Hl. jídlo: bramborové šišky se špenátem, sypané cibulkou 1,3,7

V pátek 29.6.po předání vysvědčení žáci odcházejí domů či do školní družiny (8,30-12 hod.). Obědy žáků 2.stupně jsou odhlášeny. Prosím rodiče žáků 1.stupně, kdo nepůjde z dětí na oběd, nezapomeňte včas odhlásit. Školní družina jde na oběd v 11 hod.

1.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová)
2.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.M.Libecajt)
3.třída: budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.E.Červený)
4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.I.Farová)
5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.K.Musch)
6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Ing.E.Kuchařová)
7.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.M.Wildtová)
8.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.M. Lepičová)
9.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.D.Kubíčková)
Začátek vyučování je v 7,45 h. Dne 3.9.2018 se všichni sejdeme na 1. vyučovací hodinu ve Středoklukách – 1.,2. a 5,.tř. nad OÚ, 4.tř. ve ŠD a 3.,6.- 9.tř. v hlavní budově. ŠD bude fungovat od 4.9.

Ve čtvrtek 14.6. 2018 se 3. a 4. třída vypravila do Techmanie v Plzni. Po zakoupení vstupenek jsme se nasvačili v prostorné jídelně, pak si uschovali batůžky do uzamykatelné klece a vyrazili do haly s interaktivními stanovišti. Děti byly zcela očarovány technickými vymoženostmi, které si mohly na vlastní kůži i vyzkoušet. V halách jsme strávili 3 hodiny, které uběhly jako chvilka a někteří žáci chtěli zůstat déle. Exkurze se všem moc líbila.

Za 3. a 4. třídu
Iva Farová a Irena Houbová

1.6. opékání špekáčků – školní družina
4.6. Jak se dělají komiksy 3.,4.tř.(workshop)
5.6. 6.tř.UK – 100 let ČR, 7.tř. – Botanická zahrada, 8.tř. – Úřad práce, 9.tř. Praha – 3.č.,
4.,5.tř. – dopravní výchova (od 8,30 – hlavní budova)
7.6. večer s matematikou, rodiči a 2.třídou (18 – 20 hod.)
13.6. koncert – pan Paulík – 1.,2.,5.tř.
14.6. Techmania Plzeň – 3.,4.tř.
19.6. Ulice plná kouzel – Černé divadlo, 8.,9.tř.
20.6. 1.tř. divadlo v mateřské škole (děkujeme za pozvání)
20.6. sběr papíru
20.6. pedagogická rada
21.6. výlet 8.třída – Berounsko
21.6. 2.tř. návštěva budovy školy v Kněževsi a hasičárny
21.6. exkurze – Letiště VH (od 9,45 h.) – 4.,5.tř.
21.6. přespání 9.třídy ve škole
22.6. 9.tř. – výlet
22.6. 7.tř. – výlet – Poděbrady
26.6. výlet 5.,6.třída – Liberec
26.6. Český rozhlas – exkurze 2.tř.
28.6. sportovní den
29.6. konec školního roku, po rozdání vysvědčení žáci odcházejí, školní družina 8,30 – 12 hodin

Je čtvrtek 7.6. a žáci druhé třídy společně s rodiči jdou do školy. Nic neobvyklého ale ne v 18,00 hod. Co dělají ve třídě? Prezentují na tabuli zažité matematické postupy a vysvětlují, co a jak se počítá. Následně jim byl rozdán pracovní list, na kterém si společně s rodiči vypočítali příklady podle postupu. Nechybělo ani občerstvení – maminky upekly bábovku a koláče. Bylo vidět, že děti matematika baví. Nezáleží na tom, zda se matematika vysvětluje dle Montessori, Hejného nebo kamínků. Nejdůležitější je, že tento předmět žáky zajímá a mají ho rádi.

Žáci 8.ročníku navštívili Úřad práce Prahy 7. Program byl zaměřen na profesní a studijní orientaci žáků. Děti si vyzkoušely test osobnostních předpokladů k výkonu povolání, stručně se seznámily s činností úřadu.
Písemné ohlasy na akci:
… z testu se mi potvrdilo, na co bych se hodila
… akci hodnotím jako povedenou a jsem ráda, že jsem tam mohla být
… líbilo se mi, že u programu byla i psycholožka
… vyplňovali jsme zájmový dotazník profesní a studijní orientace – bylo to zajímavé
To žáci 9. ročníku vyrazili na poslední putování historickou i dnešní Prahou. Vyšlápli jsme kolem Strahovského kláštera na Petřín, po cestě se kochali krásami Prahy, bloudili v bludišti, svezli se lanovkou a došli do Karolína, kde jsme navštívili výstavu ke 100. výročí založení Československa, viděli stovku předmětů, které připomínají různé události a osobnosti, jež v posledních sto letech spojovaly život největší a nejstarší české vysoké školy a státu. Mezi nejvzácnějšími exponáty byly dvě Nobelovy ceny.
Žáci 7. ročníku navštívili Botanickou zahradu hlavního města Prahy. Nejprve zavítali do skleníku Fata Morgana, kde si mohli prohlédnout rostlinstvo tropického a částečně subtropického klimatického pásma. Kromě nádherně kvetoucích rostlin žáci obdivovali i pestrobarevně zbarvené motýli a akvarijní rybky. Po prohlídce skleníku následovala část s průvodcem za léčivými rostlinami. Zde se žáci seznámili s různými bylinkami i s jedovatými rostlinami a zjistili, že hranice mezi jedovatostí a léčivým účinkem rostliny není vždy ostrá. Prohlídka byla ukončena ochutnávkou bylinek, které se běžně používají v kuchyních k přípravě pokrmů. Exkurzi jsme zakončili nádherným výhledem od kaple sv.Kláry na protější břeh Vltavy.
A šesťáci? Ti byli také na výstavě v Karolínu, plnili úkoly, zjišťovali, co, kdy , kde se v každém roce od r.1918 dělo. Na závěr výstavy máme určit, který předmět je typický pro rok 2018 – jednoznačně u našich dětí vyhrál mobil.