Archív pro rubriku Nezařazené

1.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitelka I.Houbová)
2.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Bc.M.Libecajt)
3.třída: budova školy Kněževes (třídní učitel Mgr.E.Červený)
4.třída: budova školy Kněževes (třídní učitelka Mgr.I.Farová)
5.třída: třída školy Středokluky nad OÚ (třídní učitel Mgr.K.Musch)
6.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Ing.E.Kuchařová)
7.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.M.Wildtová)
8.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Bc.M. Lepičová)
9.třída: hlavní budova školy Středokluky (třídní učitelka Mgr.D.Kubíčková)

3.9.2018

Začátek vyučování je v 7,45 h. Dne 3.9.2018 se všichni sejdeme na 1. vyučovací hodinu ve Středoklukách – 1.,2. a 5,.tř. nad OÚ, 4.tř. ve ŠD a 3.,6.- 9.tř. v hlavní budově. ŠD bude fungovat od 4.9.

Místo Třída Průměr na žáka kg
1. 8.třída 45
2. 7.třída 35,7
3. 3.třída 24
4. 4.třída 21,5
5. 9.třída 21
6. 6.třída 18,9
7. 2.třída 12,5
8. 1.třída 12
9. 5.třída 9

Vzhledem k předpovědi počasí, přesouváme sportovní den na středu 27.6.2018, žáci 3.,4.třídy budou ve Středoklukách,čtvrtek v Kněževsi, v pátek ve Středoklukách.

1.6. opékání špekáčků – školní družina
4.6. Jak se dělají komiksy 3.,4.tř.(workshop)
5.6. 6.tř.UK – 100 let ČR, 7.tř. – Botanická zahrada, 8.tř. – Úřad práce, 9.tř. Praha – 3.č.,
4.,5.tř. – dopravní výchova (od 8,30 – hlavní budova)
7.6. večer s matematikou, rodiči a 2.třídou (18 – 20 hod.)
13.6. koncert – pan Paulík – 1.,2.,5.tř.
14.6. Techmania Plzeň – 3.,4.tř.
19.6. Ulice plná kouzel – Černé divadlo, 8.,9.tř.
20.6. 1.tř. divadlo v mateřské škole (děkujeme za pozvání)
20.6. sběr papíru
20.6. pedagogická rada
21.6. výlet 8.třída – Berounsko
21.6. 2.tř. návštěva budovy školy v Kněževsi a hasičárny
21.6. exkurze – Letiště VH (od 9,45 h.) – 4.,5.tř.
21.6. přespání 9.třídy ve škole
22.6. 9.tř. – výlet
22.6. 7.tř. – výlet – Poděbrady
26.6. výlet 5.,6.třída – Liberec
26.6. Český rozhlas – exkurze 2.tř.
27.6. Sportovní den (pozor změna)
29.6. konec školního roku, po rozdání vysvědčení žáci odcházejí, školní družina 8,30 – 12 hodin

Ve čtvrtek 14.6. 2018 se 3. a 4. třída vypravila do Techmanie v Plzni. Po zakoupení vstupenek jsme se nasvačili v prostorné jídelně, pak si uschovali batůžky do uzamykatelné klece a vyrazili do haly s interaktivními stanovišti. Děti byly zcela očarovány technickými vymoženostmi, které si mohly na vlastní kůži i vyzkoušet. V halách jsme strávili 3 hodiny, které uběhly jako chvilka a někteří žáci chtěli zůstat déle. Exkurze se všem moc líbila.

Za 3. a 4. třídu
Iva Farová a Irena Houbová

Je čtvrtek 7.6. a žáci druhé třídy společně s rodiči jdou do školy. Nic neobvyklého ale ne v 18,00 hod. Co dělají ve třídě? Prezentují na tabuli zažité matematické postupy a vysvětlují, co a jak se počítá. Následně jim byl rozdán pracovní list, na kterém si společně s rodiči vypočítali příklady podle postupu. Nechybělo ani občerstvení – maminky upekly bábovku a koláče. Bylo vidět, že děti matematika baví. Nezáleží na tom, zda se matematika vysvětluje dle Montessori, Hejného nebo kamínků. Nejdůležitější je, že tento předmět žáky zajímá a mají ho rádi.