Archív pro rubriku Nezařazené

V pátek 12.10. se vypravili žáci 9.ročníku na Úřad práce pro Prahu 7. Zúčastnili se 2.části programu, která byla zaměřena na pomoc při volbě budoucího povolání. Děti vyplňovaly dotazník sebepoznání a tajenku, hrály kontaktní hry, které se týkaly jednotlivých profesí. Na závěr se deváťáci seznámili s chodem instituce.

Místo Třída Průměr na žáka kg
1. 9.třída 34
2. 3.třída 26,2
3. 4.třída 22,5
4. 8.třída 21,8
5. 2.třída 16,4
6. 1.třída 15,1
7. 7.třída 13
8. 6.třída 12,2
9. 5.třída 9,4

1.10. kroužky
2.10. angličtina (1.,2.tř.) od 12 hod. v 1.tř.
5.10. 3.,4.třída vyučování končí po 4.vyuč.hodině – volby
10.10. sběr papíru
12.10. Úřad práce 9.tř.
15.10. Klub mladých diváků – 18 hod. Brouk v hlavě, Kladenské divadlo
16.10. Prezentace Přírodní školy, venkovní workshop – 2.stupeň
17.10. Lidice a doba Prezidenta Osvoboditele 9.tř.
22.10. 3.,4.tř. planetárium
29.-30.10. Podzimní prázdniny

DNE 10.10.2018 SE KONÁ
SBĚR PAPÍRU,

SVÁZANÝ A ZVÁŽENÝ SBĚR ODEVZDÁVEJTE U HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY MAXIMÁLNĚ DO 8,30 H.

SOUTĚŽ O DORT

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se celý první stupeň vypravil do Plzně. Nejprve jsme navštívili objednaný pořad v planetáriu. Všem se moc líbil. Pro žáky 3. až 5. třídy byl připraven napínavý a pěkně udělaný film o vesmíru s hlavními postavičkami medvědem a tučňákem v 3 D projekci. Po obědě děti čekaly technické záhady, hlavolamy, fyzikální pokusy a atrakce v hlavním pavilonu.
Přes veškerou snahu se nám ve vymezeném čase nepodařilo projít všechna stanoviště. Návštěvu Techmanie v Plzni doporučujeme všem hravým a zvídavým lidem od 0 do 100 let.

Dnes jsme navštívili památník Lidice. Třetí třídu čekal program v galerii s názvem „Voda“. Děti se dověděly, ze kterých zemí výtvarné práce pocházejí, jakými technikami jsou vytvořeny a jakou symboliku vody ztvárňují. U panelů dostávaly také úkoly, např. najít podle výseče obrázek, skládaly obrázek ryby podle předlohy nebo hledaly, jaké objekty jsou v modelu podmořského světa.
Čtvrtá třída měla svůj samostatný program s názvem „Co mi sochy vyprávěly“. Děti si osvojily některé nové pojmy z oblasti umění, zkusily si, jak mohou vypadat sochy a některé i ztvárnily. Poté si s průvodkyní prošly pietní místo a velmi pozorně naslouchaly. Něco už o pohnutých událostech věděly z domova, s dalšími skutečnostmi se seznámily nyní.
Vše bylo podáno hravou, nenásilnou formou, příběhy zaujaly žáky i učitele.
Za příjemné a milé přijetí všem v galerii děkujeme.

Za žáky a učitele III. a IV. třídy
Emil Červený a Iva Farová