Archív pro rubriku Základní škola

Registr.číslo

1 přijat/a
2 přijat/a
3 přijat/a
4 přijat/a
5 přijat/a
6 přijat/a
7 přijat/a
8 přijat/a
9 přijat/a
10 přijat/a
11 přijat/a
12 přijat/a
13 přijat/a
14 přijat/a
15 přijat/a
16 přijat/a
17 přijat/a
18 přijat/a
19 přijat/a
20 přijat/a
21 přijat/a
22 přijat/a
24 přijat/a
25 přijat/a

Zákonný zástupce se může řídit Desaterem pro rodiče předškolního věku.
Co by dítě mělo splňovat
1. Být fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, samostatné v sebeobsluze
2. Být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace, orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Mít rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. Být přiměřeně sociálně samostatné i sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky
9. Vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Ředitelství Základní školy Středokluky, p.o.

zve všechny děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.
k zápisu do 1. třídy.

Zápis dětí se koná 5.4.2018 od 13,00 do 17,00 hod. v 1.třídě v budově Obecního úřadu Středokluky v 1. patře.

Prosím vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

(Pokračování textu…)

Na základě dohod mezi obcemi školský obvod Základní školy Středokluky zahrnuje území obcí Středokluky, Kněževes, Běloky, Číčovice a Hostouň. U obce Hostouň se školský obvod týká pro potřebu plnění povinné školní docházky na druhém stupni.

(Pokračování textu…)

Žádost o odklad povinné školní docházky 2018-2019

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2018-2019