Archív pro rubriku Dokumenty

Na základě dohod mezi obcemi školský obvod Základní školy Středokluky zahrnuje území obcí Středokluky, Kněževes, Běloky, Číčovice a Hostouň. U obce Hostouň se školský obvod týká pro potřebu plnění povinné školní docházky na druhém stupni.

(Pokračování textu…)

Dohoda Kněževes, Běloky

Dohoda Hostouň

Dohoda Číčovice

Základní škola  Středokluky,okres Praha západ
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK  2016– 2017 O ČINNOSTI ŠKOLY

 

 

Obsah:

 

 

 1. Charakteristika školy
 2. Přehled učebních plánů
 • Údaje o pracovnících školy
 1. Zápis dětí do  ročníku
 2. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
 3. Péče o žáky
 • Přehled o umístění žáků na SŠ, SOU, OU
 • Údaje výsledcích  ČŠI
 1. Plnění učebních plánů
 2. Mimoškolní aktivity
 3. Soutěže a olympiády
 • Aktivity školního roku
 • Výchovné poradenství
 •   Údaje o integrovaných žácích
 1. Individuální vzdělávání
 • Školní družina
 • Základní údaje o hospodaření školy
 • Hodnocení dosažených výsledků
 • Spolupráce se zřizovatelem
 1. Závěr výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název školy:                   Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha – západ

do 31.12. 2016

                                 Základní škola Středokluky, příspěvková organizace

                        od 1.1.2017

 

Odlouč.pracoviště:  Lidická 61,        Středokluky

 

U Školy  54,      Kněževes

 

Adresa školy:                Školská 82, 252 68 Středokluky

IČO:                               69983658

Zřizovatel     :                Obec Středokluky

Ředitelka školy:            Mgr.Ivana Bádalová

Zástupce ředitelky :      Mgr.Dagmar Kubíčková

 

Výchovný  poradce:      Mgr.Dagmar Kubíčková

Telefon, fax   :                2 3390 0786

E-mail    :                        reditelstvi@zsamsstredokluky.cz

 

www stránky    :             www.zsamsstredokluky.cz

 

IZO :                                000 241 695

 

Identifikátor pr.osoby:   600 053 288

 

(Pokračování textu…)

Minimální preventivní program 2017-2018 + hodnocení-2014-2015