Archív pro rubriku Informace pro rodiče

Registr.číslo

1 přijat/a
2 přijat/a
3 přijat/a
4 přijat/a
5 přijat/a
6 přijat/a
7 přijat/a
8 přijat/a
9 přijat/a
10 přijat/a
11 přijat/a
12 přijat/a
13 přijat/a
14 přijat/a
15 přijat/a
16 přijat/a
17 přijat/a
18 přijat/a
19 přijat/a
20 přijat/a
21 přijat/a
22 přijat/a
24 přijat/a
25 přijat/a

Zákonný zástupce se může řídit Desaterem pro rodiče předškolního věku.
Co by dítě mělo splňovat
1. Být fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, samostatné v sebeobsluze
2. Být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace, orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Mít rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. Být přiměřeně sociálně samostatné i sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky
9. Vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Ředitelství Základní školy Středokluky, p.o.

zve všechny děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.
k zápisu do 1. třídy.

Zápis dětí se koná 5.4.2018 od 13,00 do 17,00 hod. v 1.třídě v budově Obecního úřadu Středokluky v 1. patře.

Prosím vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

(Pokračování textu…)

V rámci oslav 700. výročí obce Středokluky Vás zveme na hru se zpěvy „Bylo – nebylo„, ve které zahrají a zazpívají téměř všichni žáci a učitelé naší školy, a to dne 22.9.2016 v 17,30 hod. v sokolovně ve Středoklukách.

Individuální vzdělávání má na naší škole bohatou tradici – nejen pro žáky 1.stupně (§ 41 zákona č.561/2004 Sb.), ale od vyhlášení pokusného ověřování 23.5.2007 jsme zapojeni i do individuálního vzdělávání žáků 2.stupně (Vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb.)m.

Ve školním roce 2017 – 2018 máme zařazeno 14 žáků individuálního vzdělávání, podle par.41 Školského zákona