Žáci 8.ročníku navštívili Úřad práce Prahy 7. Program byl zaměřen na profesní a studijní orientaci žáků. Děti si vyzkoušely test osobnostních předpokladů k výkonu povolání, stručně se seznámily s činností úřadu.
Písemné ohlasy na akci:
… z testu se mi potvrdilo, na co bych se hodila
… akci hodnotím jako povedenou a jsem ráda, že jsem tam mohla být
… líbilo se mi, že u programu byla i psycholožka
… vyplňovali jsme zájmový dotazník profesní a studijní orientace – bylo to zajímavé
To žáci 9. ročníku vyrazili na poslední putování historickou i dnešní Prahou. Vyšlápli jsme kolem Strahovského kláštera na Petřín, po cestě se kochali krásami Prahy, bloudili v bludišti, svezli se lanovkou a došli do Karolína, kde jsme navštívili výstavu ke 100. výročí založení Československa, viděli stovku předmětů, které připomínají různé události a osobnosti, jež v posledních sto letech spojovaly život největší a nejstarší české vysoké školy a státu. Mezi nejvzácnějšími exponáty byly dvě Nobelovy ceny.
Žáci 7. ročníku navštívili Botanickou zahradu hlavního města Prahy. Nejprve zavítali do skleníku Fata Morgana, kde si mohli prohlédnout rostlinstvo tropického a částečně subtropického klimatického pásma. Kromě nádherně kvetoucích rostlin žáci obdivovali i pestrobarevně zbarvené motýli a akvarijní rybky. Po prohlídce skleníku následovala část s průvodcem za léčivými rostlinami. Zde se žáci seznámili s různými bylinkami i s jedovatými rostlinami a zjistili, že hranice mezi jedovatostí a léčivým účinkem rostliny není vždy ostrá. Prohlídka byla ukončena ochutnávkou bylinek, které se běžně používají v kuchyních k přípravě pokrmů. Exkurzi jsme zakončili nádherným výhledem od kaple sv.Kláry na protější břeh Vltavy.
A šesťáci? Ti byli také na výstavě v Karolínu, plnili úkoly, zjišťovali, co, kdy , kde se v každém roce od r.1918 dělo. Na závěr výstavy máme určit, který předmět je typický pro rok 2018 – jednoznačně u našich dětí vyhrál mobil.

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili spisovatelské soutěže. Letošním tématem byl komiks s názvem „Bábovka“. Tato práce děti velmi bavila.
Za odměnu pro ně starosta Ing. J. Paznocht domluvil besedu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou a jejím manželem J. W. Procházkou. Přivezli s sebou spoustu knížek a připravili krásnou prezentaci na interaktivní tabuli. Všichni si vyzkoušeli tvorbu komiksu na částečně předtištěných pracovních listech. Psaní předcházela dramatizace začátku příběhu, který pak každý dotvořil podle svého.
Husité – to bylo téma pro žáky 4. třídy, 3. třída se poučila o řemeslech. Zaujala i prohlídka předmětů jako ševcovské kopyto, podkovy, kolo od koláře apod.
Děti nejen pozorně poslouchaly, ale zároveň se aktivně zapojily do různých soutěží.

Za 3. a 4. třídu
Iva Farová a Irena Houbová

Dne 24. května 2018 proběhl na druhém stupni naší školy „Den otevřených dveří“.
Kolem třetí hodiny odpoledne začaly do školy přicházet první děti s rodiči. S přivítáním a uvedením návštěvníků do tříd pomáhali naši deváťáci a byli tak rodičům a dětem k dispozici jako průvodci i pomocníci s úkoly, které pro ně byly připravené. Zatímco rodiče měli možnost si prohlédnout prostory, ve kterých probíhá výuka, včetně nově zrekonstruovaných prostor přírodovědného kabinetu, děti si mohly vyzkoušet některé z nově zakoupených pomůcek, byly použity prostředky z Dobrého sousedství.
V učebně fyziky pro ně byly připraveny úkoly z oblasti magnetismu, optiky a elektřiny. Ve výtvarné dílně si mohly vyrobit „placku“ s logem školy nebo svíčku a v učebně anglického jazyka mohly vyzkoušet svoji znalost angličtiny. Ve druhém poschodí na ně čekal zeměpis hravě v počítačové učebně nebo rozmanité úkoly zaměřené na ptáky a lidské tělo v učebně přírodopisu.
Během celého odpoledne ve škole vládla příjemná atmosféra. Průvodci – Ondra, Honza, Jára, Ester, Karolína, Klaudie, Marek, Adéla, Vadym a Dan byli skvělí. Velmi milí byli návštěvníci školy všech generací, kterým děkujeme za návštěvu 

Den, kdy zůstávají dveře naší školy otevřené, aby rodiče našich žáků, a nejen oni, měli příležitost prohlédnout si školní prostory druhého stupně, učební pomůcky nebo hovořit s učiteli a vedením školy, se bude konat ve čtvrtek 24.května 2018 od 15:00-17:30. Jste srdečně zváni.

Dnes za námi přijeli pánové z ostrahy letiště se svými čtyřnohými svěřenci a kamarády – belgickými a německými ovčáky. Bylo to poučné, zajímavé a děti i vyučující to moc bavilo. Viděli jsme ukázky cvičení poslušnosti, i různých akcí – střelby, zadržení pachatelů, práce psů při krádeži auta a jiné. Na závěr došlo i k focení a hlazení štěňátka. Děkujeme panu Martinu Kropáčkovi – instruktoru služební kynologie a jeho týmu.

Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili školy v přírodě ve Skryjích u Rakovníka. Pobyt nám všem rychle utekl a i počasí nám přálo. Užili jsme si nejen krásnou přírodu, ale i spoustu zábavy a navštívili jsme velmi zajímavá místa v okolí (Skryjský luh, Skryjská jezírka, Muzeum J. Barranda, Lesní správu a naučnou stezku na Křivoklátě). Velký úspěch měla večerní bojovka.
Smutné i poučné bylo vyprávění místní obyvatelky paní Zímové o osudu židovských žen, které vysazovaly v místních lesích stromy. K jejich památníku jsme odpoledne položili květiny.
Všem se nám ve Skryjích velmi líbilo a za rok se tam opět vrátíme.

Za žáky 3. a 4. ročníku
Iva Farová a Irena Houbová