Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se celý první stupeň vypravil do Plzně. Nejprve jsme navštívili objednaný pořad v planetáriu. Všem se moc líbil. Pro žáky 3. až 5. třídy byl připraven napínavý a pěkně udělaný film o vesmíru s hlavními postavičkami medvědem a tučňákem v 3 D projekci. Po obědě děti čekaly technické záhady, hlavolamy, fyzikální pokusy a atrakce v hlavním pavilonu.
Přes veškerou snahu se nám ve vymezeném čase nepodařilo projít všechna stanoviště. Návštěvu Techmanie v Plzni doporučujeme všem hravým a zvídavým lidem od 0 do 100 let.

Dnes jsme navštívili památník Lidice. Třetí třídu čekal program v galerii s názvem „Voda“. Děti se dověděly, ze kterých zemí výtvarné práce pocházejí, jakými technikami jsou vytvořeny a jakou symboliku vody ztvárňují. U panelů dostávaly také úkoly, např. najít podle výseče obrázek, skládaly obrázek ryby podle předlohy nebo hledaly, jaké objekty jsou v modelu podmořského světa.
Čtvrtá třída měla svůj samostatný program s názvem „Co mi sochy vyprávěly“. Děti si osvojily některé nové pojmy z oblasti umění, zkusily si, jak mohou vypadat sochy a některé i ztvárnily. Poté si s průvodkyní prošly pietní místo a velmi pozorně naslouchaly. Něco už o pohnutých událostech věděly z domova, s dalšími skutečnostmi se seznámily nyní.
Vše bylo podáno hravou, nenásilnou formou, příběhy zaujaly žáky i učitele.
Za příjemné a milé přijetí všem v galerii děkujeme.

Za žáky a učitele III. a IV. třídy
Emil Červený a Iva Farová

Dne 18.9. 2018 se osazenstvo II. stupně zúčastňovalo různých exkurzí a divadelních představení v Praze a v Kladně. Učitelé I. stupně využili prázdné hlavní budovy školy a připravili v tento den pro své žáky projektové vyučování pod názvem „Z pohádky do pohádky“.
Ráno jsme se sešli ve škole ve Středoklukách. Děti se převlékly do masek motivovaných pohádkami. Skupiny napříč ročníky plnily zadané úkoly v jednotlivých učebních předmětech. Zábavnou formou pomocí zážitkové pedagogiky se dozvěděly mnoho nového a navzájem si pomáhaly. Nakonec každá skupina zdramatizovala svoji pohádku, kterou během dopoledne nacvičila a předvedla ji na závěr přede všemi spolužáky. Všichni jsme si pak společně zazpívali. Po rozdání drobných odměn a příjemně naladěni jsme ukončili hravé dopoledne.

Dne 13.9.2018 bylo oficiálně předáno víceúčelové hřiště panem starostou Paznochtem škole i za účasti dětí. Ať se jim krásně sportuje a vyhýbají se úrazy.

3.9. zahájení školního roku
5.9. třídní schůzka 1.tř. 16,30 hod.
10.9. projektový den – 2.st.
13.9. Slavnostní předání hřiště škole
18.9. 6.tř. Zemědělské muzeum, 7.tř. ZOO Praha
8.,9.tř. Kladenské divadlo (Izraelská komedie)
18.9. projektový den – 1. st. (na 2.st.)
24.9. 8.tř. ZOO
25.9. 3.,4. tř. Lidice
27.9. Techmánia Plzeň – 1.stupeň (doprava hrazena ze Sdružení rodičů)
28.9. státní svátek

zahájení: pondělí 3. září 2018
konec 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019
konec 2. pololetí: pátek 28. června 2019
Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: 25.2.-3.3. 2019
Velikonoční prázdniny: 18.-22.4.2019
Hlavní letní prázdniny: sobota 29. června 2019 – neděle 1. září 2019

Přijímací zkoušky : 1. termín (SŠ): 12. dubna , osmiletá gymnázia 15.dubna
2. termín (SŠ): 16. dubna , osmiletá gymnázia 17.dubna

Třídní schůzky:5.9. 16,30 h. třídní schůzka rodičů žáků 1.ročníku
8.11. pohovory
6.12. třídní schůzka rodičů žáků 9.ročníku,resp.5.r. (víceletá gymn.)
16.5. pohovory
+ dle potřeby (př. škola v přírodě)

Zápis do 1. třídy: 4.4.2019

Lyžařský výcvik: 13. – 20.1.2019

Škola v přírodě: 13. – 18.5.2019 (1.+ 4.tř.)

Kontakty:

ředitelna 233900786, 736472818, Kněževes 220950283, 1.st. 731415642, jídelna 233900145, H.Zajíčková 233900140 (739519466)