Zaměstnanci

Seznam učitelů a vychovatelů ZŠ  Středokluky

Jméno Pracovní zařazení
1. Bádalová Ivana Mgr. ředitelka školy
2. Červený Emil Mgr. třídní učitel V. třídy
3. Farová Iva Mgr. třídní učitelka  III. třídy
4. Houbová Irena třídní učitelka IV. třídy
5. Kuchařová Eva Ing. učitelka
6. Kubíčková Dagmar Mgr. vých.poradce, tř.uč.VIII.třídy, zástupce ŘŠ
7. Lepičová Martina třídní učitelka VII. třídy
8. Libecajt Martin Bc. třídní učitel II. třídy
9. Mühlfeitová Jitka Mgr. třídní učitelka I. třídy
10. Sedlmayerová Milena PaedDr. třídní učitelka IX. třídy
11. Šináglová Michaela vychovatelka ve školní družině
12. Tyxová Olga vychovatelka ve školní družině
13. Wildtová Miroslava třídní učitelka VI. třídy

 

 

 

 

                               Správní zaměstnanci ZŠ  Středokluky

1. Brůha Petr
2. Hrabánková Hana
3. Kolaříková Jitka
4. Zajíčková Hana