Zaměstnanci

Seznam učitelů a vychovatelů ZŠ  Středokluky

Jméno Pracovní zařazení
1. Bádalová Ivana Mgr. ředitelka školy
2. Musch Karel Mgr. třídní učitel V. třídy
3. Farová Iva Mgr. třídní učitelka  IV. třídy
4. Houbová Irena třídní učitelka I. třídy
5. Kuchařová Eva Ing. třídní učitelka VI.třídy
6. Kubíčková Dagmar Mgr. vých.poradce, tř.uč.IX.třídy, zástupce ŘŠ
7. Lepičová Martina třídní učitelka VIII. třídy
8. Libecajt Martin Bc. třídní učitel II. třídy
9. Červený Emil Mgr. třídní učitel III. třídy
10. Sedlmayerová Milena PaedDr.,
Trnková Kateřina Mgr.
11. Šináglová Michaela vychovatelka ve školní družině
12. Tyxová Olga vychovatelka ve školní družině
13. Wildtová Miroslava třídní učitelka VII. třídy

 

 

 

 

                               Správní zaměstnanci ZŠ  Středokluky

1. Brůha Petr
2. Hrabánková Hana
3. Kolaříková Jitka
4. Zajíčková Hana